Vilkår og betingelser

Serviceavtale + Vilkår og Betingelser per 27.April.2023

Webberne AS og Kunden med signatur under og ansatte har taushetsplikt overfor all informasjon relatert til personer eller bedriften og som kan være skadelig for vår selskaper eller ansatte; priser, avtaler, leverandører, kunder osv. 

Webberne forbeholder seg retten til å vise frem produktene/tjenestene vi har levert som en del av vår portefølje. Dette innebærer blant annet fremvisning med link på våre nettsider og ved annonsering i diverse media. En variant av designet av, skapt av, utviklet av, made with love by Webberne vil alltid stå på foteren på nettsiden i synlig og lesbar størrelse med link til webberne sin nettside. Med en eventuell avtale brudd skal kredit linjen stå inntil designen endres i sin helhet av en ny leverandør.

Webberne er ikke ansvarlig for eventuelle skader, finansielle tap eller generelle tap som er påført noen av de involverte partene som følge av tjenesten/produktet som er levert eller bruken av tjenesten/produktet. Webberne er ikke ansvarlig for å rette eventuelle feil på tjenesten/produktet som kommer som følge av tredjeparts endringer, nye versjoner eller avvikling/konkurs. Webberne er ikke ansvarlig for å rette eventuelle feil på tjenesten/produktet som kommer som følge av eldre nettlesere. Det vil alltid kunne forventes forskjeller mellom forskjellige nettlesere. Som grunnlag skal leveransen til Webberne fungere i den nyeste utgaven av Chrome, Firefox, Safari og Edge ved leveranse tidspunktet. Avvik eller funskjonsfeil som kommer etter lansering og er utenfor kontrol av Webberne AS kan fikses for gjeldende timepris.

Webberne gir ingen garantier for resultat, tjeneste eller besparelse, plassering eller rangering i Google eller andre søkemotorer.

Serviceavtalen kan heves av begge partene med minimum to måneders varsel. Etter lanseringen eier og ved at alle utestående fakturaer er betalte eier klienten sin nettside og innhold.

Alle filer, herved; tekster, bilder, video osv. og siste versjon av installasjons-filene vil leveres til kunden i en mappe. 

To månedene er deres garanti for at dere får tid til flytte over nettsiden til deres egen webhotell. Dette kan gjøres av deres ny webmaster. All tilgang og rettigheter vil bli gitt etter signert sluttavtale. Arbeid for hjelp med overføring faktureres per gjeldende timesats.

Oppsigelse på alle produkter skal leveres personlig av kunden per e-post til admin@webberne.no Oppsigelser som ikke følger disse kravene kan bli avvist.

Viktig å bemerke at vi bruker noen betalte tjenester og programvare blant annet web-hosting. Med en eventuell avtaleslutt kan deres nettside enten overføres til egen konto hos vår leverandør og vil koste en månedlig sum basert på deres valg eller overføres og settes opp til en web-hotell av deres ny webmaster. Premium programvare må betales for for å forsette å ha all funksjonaliteter og oppdateringer.

Timepriser kan endres på sikt men med en varsel til kunden i god tid (minst 3 måneder).

Alle priser er eks. mva. 

Projektstyring og Kommunikasjon:

Alle deler av nettsiden skal avtales og spesifiseres for omfang og hvem som har ansvar for utføring av oppgaven i kontrakten. Ikke spesifiserte detaljer om teknisk omfang eller innhold er ikke Webberne AS sitt ansvar å oppfylle.

Vi bruker tid for referater for å holde oss til planen og for å unngå unødvendige komplikasjoner. Tydelige og konkrete tilbakemeldinger skal noteres. Diskusjoner og avtaler på telefon gjelder ved en referat i etterkant sendt på e-post. Dette kan gjøres av begge parter og vil gjelde som avtaler. Parter må godkjenne eller ikke godkjenne tydelig i korrespondansen. Video møter vil bli tatt opp, og en referat vil bli skrevet i etterkant. 

Der det ikke kommer tydelige, forklarende og detaljert ønsker vil beslutningen tas av Webberne AS. Endringer og ønsker i etterkant av avtaler og utført arbeid vil bli fakturert per dagens timesats.

Arbeidstid rundes opp til nærmeste kvarter oppover.

Hvis prosjektet avbrytes av klienten før prosjektslutt, vil Webberne AS eie all arbeid allerede gjort på nettsiden og samlede arbeidstimer vil bli fakturert for per dagens timesats. Innhold kunden har levert selv eies av kunden.

Hvis en fastpris var avtalt vil kravet ikke gå over avtalte fastbeløpet selv om tidsbruken kanskje resulterer i høyere beløp hvis ikke noe annet er avtalt.

Webberne AS skal ha kontakt med eier av bedriften eller den som har ansvar for prosessen for bedriften. Webberne AS har kun ansvar mot sin kontakt og han/hennes tilbakemeldinger. 

Om det skulle skje at kontakten ikke har kommunisert nok med eiersiden under prosessen og har ikke kommet med tilbakemeldinger/oppfølging til Webberne underveis og i etterkant kommer med ønsker annerledes enn opprinnelige avtaler/strategier vil dette føre til ekstra tidsbruk og kostnader til kunden.

Eagle Eye Serviceavtale:

(Neste deler gjelder kun for klienter med serviceavtale.)

Sikkerhet av en nettside er veldig viktig. Men siden det er usynlig er det en ofte oversett del i konstruksjon av en nettside. Så lenge vi har samarbeid skal vi sørge for at deres nettsider har følgende tjenester aktive og oppdaterte.

Vi er avhenging av å bruke flere programvare leverandører for noen av tjenestene vi leverer. I dagens digitale verden kan ingen garantere 100% feilfritt operasjon. Vi er utrustet til å følge opp eventuelle feil som kan oppstå i vår nettside-oppsett og er klar til å gjenopprette i kort tid takk til vår Eagle Eye oppsett. Deres serviceavtale gir kontroll av nettsiden visuelt og funksjonelt en gang per måned. Om dere føler at det er nødvendig med yppigere sjekk og oppdateringer kan dette avtales.

Sikkerhet, Oppdateringer, Sikkerhetskopieringer en gang i måned og 30 min. innholdsoppdateringer og konsultasjon. (Se detaljer.)

Sikkerhet:

– Hemmelig login url.

– Hemmelig database prefix

– SSL encryption (https://) –

– 2 stegs authentication login med Google authenticator app på mobil for ekstra sikkerhet.

– 10+ andre instanser i installasjonen sikres.

– Månedlige sjekk for skadevare i filer og mulig rydding.

Oppdateringer:

Å holde nettsiden oppdatert sørger for eventuelle sikkerhetshull i programvarene er fikset og funksjonaliteten ikke sviktes eller i verste fall stopper. 

Vi tar månedlige sjekk og oppdaterer programvarene på en skånsomt måte. Det vil si at vi ikke bruker automatiske oppdateringer. Vi først oppdaterer programvarene en og en i en test kopi av nettsiden (staging site); kun etter at vi er sikre på at det oppstår ingen konflikter som skaper problemer oppdaterer vi de i «live» nettsiden.

Sikkerhetskopieringer:

Dessverre kan ingen garantere at en nettside skal aldri gå ned eller bli hacket. Dette kan også skje selv om vi har veldig mange sikkerhetstiltak på plass. Så vi har en backup plan (literally!) 

Vi tar daglige sikkerhetskopiering av nettsiden og lagrer de 30 siste. Vi kan til enhver tid sette nettsiden tilbake til en tidligere versjon.

Dette kan vi gjøre selv om vi ikke har tilgang til selve nettsidens kontrollpanel siden vi har en ekstern kontrollpanel med tilgang til serveren.

Oppdatering av innhold og/eller konsultasjon: 

15min. per måned for generell rådgivning og innholdsoppdateringer eller annet arbeid på nettsiden er inkludert. Hver henvendelse utenom vil bli timeført med minimum 15 minutter. Ubrukt tid overføres ikke til neste måned.


Levent Ultanur